BLOG


RADICAL IS NORMAL # 5 FALTEN NOMÉS 10 LLUNES

BY INFONOMIA on 16 / 02 / 2018

Us recordem que el nostre Radical is Normal serà el proper 26 de febrer de 2018 a l’Auditori AXA, a les 18:00 hores.

Els temes que es tractaran en aquest Radical són:

1. DISTANCES: la distància entre els que saben i els que no; entre els que tenen i els que no; entre països avançats i pobres; entre societats amb gent gran i societats amb gent molt jove, etc.

2. NON-STATES: La resposta a Estats que no aporten res als ciutadans és l’auto-organització; ciutats-estats que busquen models més enllà del què els aportaven els estats; cap a economies locals. El futur és, potser, de ciutats no-estat.

3. AGRO: Per alimentar 9000 milions de persones caldrà noves formes de produir. Ve una revolució en l’agricultura que la farà un dels sectors econòmics més atractius del futur.

4. MANIPULATED REALITY: El «fake» s’estén a tot. La realitat augmentada, les noves formes de comunicar, impediran determinar amb claredat què és real i què no. La realitat serà un mer cas particular de la virtualitat.

5. END OF DEMOCRACY: Apareix la paradoxa de què qui manté la idea de les virtuts de la democràcia són aquells que tenen els recursos per manipular de forma populista la població per aconseguir els seus objectius. Cal «matar» la democràcia actual per poder salvar a la població del populisme?

6. VERNE REVISITED: Què escriuria avui en Jules Verne? Amb el seu mètode de barrejar la tecnologia existent en el seu moment amb la seva imaginació què sortiria?

7. A WORLD WITHOUT JOBS: Com viurem en un món en què no hi haurà «feines» com les imaginem ara? Les màquines faran moltes de les nostres feines; què farem nosaltres?

8. QUANTUM WORLD: Com canviarà el món l’aplicació de la comprensió quàntica de la Natura? Quines industries crearà, i com contribuirà a augmentar la distància entre els que saben (molt) i els que no saben (res).

9. EMERGING TECH: L’habitual repàs de les tecnologies emergents més interessants en aquest moment.

10. THE NEVER-ENDING QUEST: L’únic que ens pot salvar com a humans és seguir-nos fent preguntes rellevants i atrevides. Les màquines donaran les respostes, però qui farà les preguntes?

Vine !!!!!

Alfons Cornella
Institute of Next, by Infonomia

No comments

LEAVE A COMMENT

This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term