BLOG


RADICAL IS NORMAL 4 , HOY EN BARCELONA

BY INFONOMIA on 20 / 02 / 2017

#4 RADICAL:
THE FUTURE MAY BE ASKING FOR (MANY) SIMULTANEOUS REVOLUTIONS

TRANSICIONS

Com gestionar la coexistència de models, com ara automòbils convencionals i cotxes totalment elèctrics, o els treballadors convencionals amb els robots? En els propers mesos i anys això pot esdevenir una de les qüestions més rellevants. Necessitarem nous mètodes, processos i professionals per gestionar correctament un gran nombre de transicions. Tindran els mil·lennials paciència per a fer front als estats transitoris?

SER RESPONSIU
Com respondre més ràpid i millor als missatges que ens arriben de l’entorn? Les organitzacions no tenen tant de temps per reaccionar com el que solien tenir. Tampoc el tenen les persones individuals. El desenvolupament de les estratègies i eines per a donar respostes ràpides es convertirà en un actiu fonamental de les empreses. A més d’això, ser responsiu (respondre a l’entorn) podria convertir-se en la millor manera de ser socialment responsable (respondre a les necessitats socials).

INTEL-LIGENCIA ARTIFICIAL I OCUPACIÓ
La intel·ligència artificial és ja una realitat. Quin serà el seu impacte sobre l’ocupació? Quin tipus de nova intel·ligència humana ha d’arribar? Què és el «swarm human thinking»? Podem realment aprendre sobre els secrets del nostre cervell a través del disseny de cervells artificials?

RE-EMIGRAR
Un dels principals elements de qualsevol agenda populista en l’actualitat té a veure amb «culpar els immigrants» de tots els problemes de la societat. Ells són el boc expiatori preferit. Però en les pròximes dècades, les coses poden canviar dràsticament. Els països desenvolupats necessitaran enormes quantitats de persones per tenir cura dels seus ancians. Per tant, els països competiran pels immigrants com mai abans en la història.

NECESSITEM MOLTES IDEES RADICALS
Per a fer front a un món molt diferent, haurem de repensar radicalment la forma en què resoldre alguns problemes rellevants. Per exemple, haurem de reconsiderar la prestació de desocupació (l’atur), reinventar els mecanismes per reduir la manca d’habitatge, redissenyar els museus per a ser utilitzats amb finalitats de salut, o com mesurar l’acompliment dels directius en funció de la seva capacitat d’innovació en lloc de fer-ho d’acord amb els ingressos purs.

AUTO-SUFICIENCIA
El concepte d’autosuficiència s’està estenent en diversos camps: a la indústria, en energia, en la producció d’aliments, l’educació, l’economia, etc. Les noves maneres de fabricar, conrear els cultius, o produir energia emergeixen com a conseqüència del ràpid desenvolupament de les tecnologies punta i de la nostra necessitat de models de producció i consum més sostenibles. Les noves oportunitats estan en l’horitzó per a aquelles empreses capaces de respondre a aquestes noves demandes i adaptar els seus models de negoci en conseqüència.

SOLAR!
La producció d’energia elèctrica directament a partir de la llum solar s’està convertint ràpidament en la forma “normal” de producció. I la més barata. Les tecnologies estan millorant diàriament. Les coses han canviat dràsticament en els últims mesos. Quines tecnologies estan arribant, i amb quina rapidesa l’energia solar es convertirà en la principal forma de generar energia?

TECNOLOGIES EMERGENTS
Una instantània d’algunes tecnologies interessants que s’estan ideant, dissenyant o desenvolupant arreu del món.

IDEAR DES DEL FUTUR
El resum dels vuit temes anteriors és que el món s’està tornant massa complex per ser abordat a través d’estratègies i eines que ja es van aplicar en el passat. Ja no funcionen. Necessitem redissenyar radicalment la forma en què abordem la complexitat. Potser és necessari mirar cap al futur i fer una mica de “descompte enrere” de les solucions a les situacions futures. En altres paraules, potser hem de començar a «liderar des del futur», com Otto Scharmer explica en la seva Teoria U.

EL COMODI
Una idea no revelada, fins al mateix dia de l’esdeveniment Radical4 …

Dilluns 20 de febrer
18.00 hores
Auditori Axa a l’Illa Diagonal (Av. Diagonal 547, Barcelona)
Acte en català (potser alguns dels continguts es presentaran en espanyol i/o anglès)
Contacte: info@infonomia.com

 

No comments

LEAVE A COMMENT

This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term