BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
delaidealaempresa
De la idea a la empresa Marcel Planellas -

(
0
downloads)

MORE BOOKS

Visualizacion de información Juan Carlos Dürsteler
Mataró, la classe creativa emergeix Ramon Bori
Co-society insights
Verne: tools to inovate Alfons Cornella, Carles Malet, Fernando López Mompó, Josep Lluís Sànchez Brugarola
TicSalut, la revolució digital a servei de les persones Lluís Cugota i altres autors
Días de 25 horas… Ramon Bori, Laura Miñano
Sanidad en un mundo digital Albert Oriol
Anem a més 2006. Epi Amiguet y Fernando L. Mompó
Programari lliure i empresa a Catalunya Jordi Mas i Hernàndez
Más días de 25 horas… Laura Miñano, Ramon Bori, Epi Amiguet
Persona, empresa y sociedad Josep M. Lozano
Hacia la empresa en red Alfons Cornella
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term