BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
delaidealaempresa
De la idea a la empresa Marcel Planellas -

(
0
downloads)

MORE BOOKS

La alquimia de la innovación Alfons Cornella, Antoni Flores
Innova.vic María Sanz
Sanidad en un mundo digital Albert Oriol
Centrales de compra y servicios Fernando L. Mompó
30 ideas for 2030 Mònica Alonso + Alfons Cornella + Fernando L. Mompó + Edmon de Haro
De la idea a la empresa Marcel Planellas
Fent camí cap a la innovació (Mataró i Maresme) Epi Amiguet, Fernando L. Mompó i María Sanz
Infonario Laura Rosas
Manresa innova 2 Toñi Herrero, María Sanz
TicSalut, la revolució digital a servei de les persones Lluís Cugota i altres autors
LLIBRE IF… 2010 Infonomia
Sabadell innova Epi Amiguet, Fernando López Mompó
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term