BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
Fent camí cap a la innovació (Mataró i Maresme) Epi Amiguet, Fernando L. Mompó i María Sanz -

(
0
downloads)

MORE BOOKS

L’Administració pública com a tractor d’innovació Epi Amiguet
Capital intelectual Carlos obeso
El fenómeno Wi-Fi Antoni Brey
TicSalut, la revolució digital a servei de les persones Lluís Cugota i altres autors
XTEC: Perfils d’innovacio en Educació Epi Amiguet
25/50 Dos generaciones, un mismo tiempo Alfons Cornella & Berta Segura
Mataró, la classe creativa emergeix Ramon Bori
Anem a més 2006. Epi Amiguet y Fernando L. Mompó
35 Razones para la colaboración empresarial Fernando L. Mompó
The solution begins with co- Alfons Cornella
Infoxicación Alfons Cornella
Manresa innova Epi Amiguet, Fernando López Mompó
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term