BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
LLIBRE IF… 2010 Infonomia -

(
7
downloads)

MORE BOOKS

Verne: tools to inovate Alfons Cornella, Carles Malet, Fernando López Mompó, Josep Lluís Sànchez Brugarola
De la idea a la empresa Marcel Planellas
RADICAL IS NORMAL. 40 IDEAS SOBRE EL FUTURO INMINENTE Autor: Alfons Cornella · Relator: Fernando López Mompó
Fent camí cap a la innovació (Mataró i Maresme) Epi Amiguet, Fernando L. Mompó i María Sanz
Sabadell Innova II Silvia Llombart y Beatriz Silva
Desastres de la información Josep Cobarsi Morales
Visionomics, el libro de Alfons Cornella Alfons Cornella
Co-society insights
Manresa innova Epi Amiguet, Fernando López Mompó
Centrales de compra y servicios Fernando L. Mompó
XTEC: Perfils d’innovacio en Educació Epi Amiguet
Software libre Jordi Mas i Hernàndez
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term