BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
manresainnova
Manresa innova Epi Amiguet, Fernando López Mompó -

(
0
downloads)

MORE BOOKS

De la idea a la empresa Marcel Planellas
Infoxicación Alfons Cornella
Innova’T Lluís Cugota
Manual de uso del blog en la empresa Alberto Ortiz de Zarate
25 empresas de futuro Valeria Lafita, Fernando L. Mompó & Maria Sanz
TicSalut, la revolució digital a servei de les persones Lluís Cugota i altres autors
Programari lliure i empresa a Catalunya Jordi Mas i Hernàndez
Persona, empresa y sociedad Josep M. Lozano
Mataró, la classe creativa emergeix Ramon Bori
25/50 Dos generaciones, un mismo tiempo Alfons Cornella & Berta Segura
Desastres de la información Josep Cobarsi Morales
30 ideas for 2030 Mònica Alonso + Alfons Cornella + Fernando L. Mompó + Edmon de Haro
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term