BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
Programari lliure i empresa a Catalunya Jordi Mas i Hernàndez -

(
0
downloads)

MORE BOOKS

Innova’T Lluís Cugota
La alquimia de la innovación Alfons Cornella, Antoni Flores
Manresa innova Epi Amiguet, Fernando López Mompó
El fenómeno Wi-Fi Antoni Brey
Infonario Laura Rosas
e-learning Íñigo Babot
L’Administració pública com a tractor d’innovació Epi Amiguet
25/50 Dos generaciones, un mismo tiempo Alfons Cornella & Berta Segura
Servicios financieros: la era del cliente Salvador Mas
Innovadores de Extremadura Epi Amiguet
LLIBRE IF… 2010 Infonomia
Reflexiones educativas Miquel Àngel Prats
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term