BOOKS
PRODUCTS > BOOKS
Software libre Jordi Mas i Hernàndez -

(
61
downloads)

MORE BOOKS

TicSalut, la revolució digital a servei de les persones Lluís Cugota i altres autors
Co-society insights
Visualizacion de información Juan Carlos Dürsteler
Servicios financieros: la era del cliente Salvador Mas
Días de 25 horas… Ramon Bori, Laura Miñano
Sanidad en un mundo digital Albert Oriol
Software libre Jordi Mas i Hernàndez
XTEC: Perfils d’innovacio en Educació Epi Amiguet
Innova’T Lluís Cugota
LLIBRE IF… 2010 Infonomia
Visionomics, el libro de Alfons Cornella Alfons Cornella
Fent camí cap a la innovació (Mataró i Maresme) Epi Amiguet, Fernando L. Mompó i María Sanz
This site may use some "cookies" to improve your experience when navigating. Before continuing to navigate on our web page, we recommend you read the Policy on Cookies.
I have read and accept the Consent Term